Stockholm: Svårt att trafikera E4 just nu

Tillfälligt avstängt i södergående riktning och mycket begränsad framkomlighet i norrgående trafik på E4 i Rotebro, norr om Stockholm. Detta på grund av en trafikolycka. Hänvisning till alternativa vägar. En preliminär prognos är att södergående riktning kan öppnas kl 18.00. Om möjligt, välj alternativ väg.

ANNONS