Kustbevakningen nödbogserade 397-meters fartyg

FOTO: KUSTBEVAKNINGEN
FOTO: KUSTBEVAKNINGEN

Under sex timmar övade Kustbevakningen nödbogsering med olika typer av uppkopplingar samt bogsering och manövrering med containerfartyget Evelyn Maersk.

Nödbogseringsövningen hölls i Kategatt mellan Göteborg och Skagen efter att Evelyn Maersk lämnat Göteborgs hamn på väg mot Bremerhaven. Evelyn Maersk är ett av Maersk Lines containerfartyg som regelbundet trafikerar Göteborgs hamn och ingår i Maersks E-klass. Hon är 397 meter lång och 56 meter bred.

– Övningen gick mycket bra och vi har tagit med oss viktiga erfarenheter då det var första gången vi övade mot ett containerfartyg av denna storlek, säger Fredrik Tyrén, Räddningstjänsthandläggare.

Att det var strålande sommarväder under övningen med nästan ingen vind eller sjö gör att det blir något enkla förhållanden att öva under.

– Det är viktigt att vi får erfarenhet genom att öva mot många olika fartygstyper. Tidigare har vi mest övat mot olika typer av tankfartyg samt färjor, säger Fredrik Tyrén.

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och nödbogsering är ett viktigt verktyg för att förhindra större olyckor och utsläpp från fartyg i nöd. Genom att ha en god förmåga att bogsera ett nödställt fartyg, för att hindra att det går på grund, går det att undvika utsläpp och de mycket stora skadorna och kostnader ett oljeutsläpp kan innebära.

Enligt myndigheten Trafikanalys hanterades förra året totalt 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. Antalet fartygsanlöp var 78 467 stycken. De fem största hamnarna svarade tillsammans för ungefär hälften av landets totala godshantering.

ANNONS