Nyköping: Om kriget kom till Nyköping

FOTO: PONTUS STENBERG / STENBERG MEDIA
FOTO: PONTUS STENBERG / STENBERG MEDIA

Djupt inne i Långberget i Brandkärr döljer sig Nyköpings ledningscentral för civilförsvaret, HC Nyköping.

Härifrån skulle räddningsarbetet ledas i händelse av krig eller terrorangrepp. Anläggningen har i stort sett stått orörd sedan kalla krigets slut och har inte, oss veterligen, behövts bemannats annat än vid övningar.

90 personer kunde sova, äta och arbeta i anläggningen som, när de då gas- och atombombssäkra dörrarna stängts, kunde försörja sig själv med el och vatten under en längre tid. Härifrån kunde man skicka viktiga meddelanden till allmänheten med hjälp av Hesa Fredrik, så som gaslarm eller flyglarm om landet var i krig.

ANNONS