Stockholm: Brand i rishögar vid Bromma

FOTO: DAVID SPAK / SPAKSMEDIA
FOTO: DAVID SPAK / SPAKSMEDIA

På söndagskvällen började flera större rishögar att brinna längs Drottningholmsvägen i Bromma. En större räddningsstyrka larmades till platsen. Till en början låg vinden på och branden hotade att sprida sig.

Räddningspersonalen förberedde sig på att behöva evakuera närboende men någon evakuering blev aldrig aktuell. Räddningstjänsten kunde så småningom få kontroll på branden och släcka ner de värsta lågorna.

Drottningholmsvägen fick stängas av i båda riktningar under räddningsarbetet.