Katrineholm: Om kriget kom till Katrineholm

FOTO: NIKLAS LUKS
FOTO: NIKLAS LUKS

I skydd av det svenska urberget, djupt under marken i centrala Katrineholm, finns ett fullträffsäkert befolkningsskyddsrum.

I skuggan av andra världskriget och förödelsen i flera europeiska städer ställdes höga krav på att skydda såväl viktiga verksamheter som befolkningen. Ett nytt inslag i hotbilden var dessutom atombomben och runt om i landet började man därför att på allvar börja planera och bygga skyddsrum i berg. Gröna Kulle stod färdig 1957 och var ett av Sveriges första atombombssäkra befolkningsskyddsrum. Bergrummet har bland annat uppmärksammats i tidningen Life under rubriken Sverige går under jorden.

Exakt hur många människor skyddsrummet Gröna Kulle kunde inrymma var beroende av dess användning, men i de två stora skeppen som finns i anläggningen kunde 500 personer vistas och det finns utrymme för att iordningställa 300 sovplatser. Utöver att fungera som befolkningsskyddsrum huserade också Vattenfall, Televerket, Civilförsvarsförbundet, Räddningstjänsten, Röda korset, Lottorna, och representanter för Statens strålskyddsinstitut i berget, det fanns också plats för ICA och Domus. Sparbanken betalade 70.000 kronor för att få bygga ett bankvalv i anläggningen.

Skyddsrummet Gröna Kulle är fullträffsäkert och stod emot alla typer av dåtidens konventionella, biologiska och kemiska vapen. Anläggningen är självförsörjande och har ett kraftigt elverk, djupborrad brunn och eget avlopp. Vid högsta beredskap kunde man stänga dörrarna och ge skydd i tre dygn.

Anläggningen underhålls kontinuerligt och ambitionen är att man skall kunna använda den inom 48 timmar om så skulle behövas.

ANNONS