Idag provas Hesa Fredrik – hörde du signalen?

FOTO: NIKLAS LUKS
FOTO: NIKLAS LUKS

Idag klockan 15 testas utomhusvarningssignalen “Hesa Fredrik”, som finns i de flesta städer och tätorter, för sista gången i år.

Signalen används när myndigheter vill sända ett viktigt meddelande till allmänheten och har testats en gång i kvartalet sedan andra världskriget. Signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter och avslutas med signalen faran över, en lång ljudsignal på 30 sekunder.

Krisinformation.se vill ha allmänhetens hjälp om huruvida man hört tutan eller ej. För att delta och skicka in dina observationer kan du klicka här.

Nytt för decembertestet 2016 är att man också vill veta hur många som hört testet på radion när det sändes via RDS-systemet klockan 19 på kvällen. Detta meddelande skickas endast ut över fm-radion och inte kan höras om man använder sig av strömmande media. Formuläret hittar du här.

Om tyfonen ljuder när det inte är kvartalstest så bör man gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio eller se på SVT. Fungerar internet så kan man också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se.

ANNONS