Idag testas en livsviktig signal – hörde du tutan?

FOTO: NIKLAS LUKS

Idag klockan 15 är det dags för årets första kvartalstest av utomhusvarningssignalen ”Hesa Fredrik” som finns i de flesta städer och tätorter.

Signalen används när myndigheter vill sända ett viktigt meddelande till allmänheten och består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad. Efter två minuter avslutas testet med signalen faran över, en lång ljudsignal på 30 sekunder.

I samband med testen av signalen har krisinformation.se samlat in observationer från allmänheten. Resultatet för 2016 finns här.

Ikväll klockan 19.00 testas “Viktigt meddelade till allmänheten” via fm-radion och då ska sändningarna brytas och följande meddelande ska höras: “Detta är sändningsledningen vid Sveriges Radio med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap…” Detta meddelande skickas endast ut över fm-radion och inte kan höras om man använder sig av strömmande media.

Krisinformation.se vill ha allmänhetens hjälp för att säkerställa att meddelandet når ut även till de som lyssnar på privat lokalradio såsom t.ex. Mix Megapol, Rix FM, NRJ, Lugna favoriter, Bandit rock och Rockklassiker. Gör en insats och skicka in dina observationer till Krisinformation genom att klicka här.

Om tyfonen ljuder när det inte är kvartalstest av VMA så bör man gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio eller se på SVT. Fungerar internet så kan man också gå in på myndigheternas webbplats Krisinformation.se. Det är viktigt att så många som möjligt känner till vad signalen “Viktigt meddelande till allmänheten” innebär och vad man ska göra när den ljuder.

ANNONS