Norrköping: Explosionsrisken på Händelö är avvärjd

FOTO: NIKLAS LUKS

Strax före klockan fyra på torsdagsmorgonen meddelade räddningstjänsten att det inte längre föreligger någon fara för explosion på Händelö i Norrköping.

Tömningen av tanken, som påbörjades vid klockan 01.30, lyckades väl och explosionsrisken är avvärjd. Man har blåst faran över och dragit tillbaka det VMA som utfärdades under onsdagskvällen. Vägar till och från Händelö ska nu återigen vara öppna för trafik, utom en mindre väg till det aktuella företaget på Ramshällsvägen vilket drabbar några få verksamheter.

För räddningstjänstens del fortsätter arbetet nu med att sanera marken från den akrylsyra som runnit ut ur tanken. Saneringsarbetet sker i tillsammans med företaget och kommunens miljökontor.

Via sin hemsida riktar räddningstjänsten ett tack till alla människor som tålmodigt respekterat avspärrningarna.

ANNONS