Norrköping: Ännu en brand i Vrinneviskogen

FOTO: NIKLAS LUKS

Vid 17.40-tiden inkom samtal till SOS Alarm om ännu en skogsbrand i Vrinneviskogen i Norrköping.

Inringaren såg en rökpelare från skogen. Med hjälp av brandflyget kunde man lokalisera branden till ett svårtillgängligt skogsområde nära Ensjöns villaområde. Efter att ha dragit några hundra meter slang kunde man snart ringa in branden som enligt de första uppgifterna uppskattades till omkring 1000 kvadratmeter.

Brandmän från två stationer deltog i släckningsarbetet.

ANNONS