Uppsala: 45 nya polisaspiranter i region mitt

I början av veckan välkomnade polisen ett stort antal aspiranter till regionen som nu ska genomföra sin aspiranttjänstgöring innan de är färdiga poliser i juni 2019.

– De 45 nya polisaspiranterna utgör ett viktigt tillskott till vår region. Vi står inför stora utmaningar och då krävs det fler och ökade resurser för att vi ska minska brottsligheten och öka tryggheten, säger Carin Götblad, regionpolischef.

Polisaspiranterna som kommer till regionen blir placerade i polisområde Uppsala, Västmanland och Gävleborg. De kommer att göra sin aspiranttjänstgöring fram till slutet av april 2019 för att sedan avsluta sin utbildning på högskolan under åtta veckor innan de tar sin examen. När polisaspiranterna är färdiga poliser i juni 2019 kommer de att börja arbeta i ingripandeverksamheten i det polisområde som de nu gör sin aspiranttjänstgöring i.

– Det lockar att snart få komma ut och arbeta i ingripandeverksamheten. Att få hjälpa människor, mötas av utmaningar och variation i arbetet. Samtidigt ger det mig en möjlighet att pröva mina egna värderingar och utveckla mig som person, säger Emilia Olsson, aspirant i polisområde Gävleborg.

– Jag hoppas att fler söker till polisyrket som är ett viktigt jobb. Polisen ska spegla samhället och behöver ökad mångfald för att klara vårt uppdrag i framtiden. Vi ska växa och bli fler anställda så polis är ett framtidsyrke, avslutar Carin Götblad.

ANNONS