Vid 16.30-tiden på tisdagen inkom larm om brand i Vrinneviskogen i Norrköping.

Brandflyget hade sett hur det rök och brann i anslutning till en kraftledningsgata bakom Vrinnevisjukhuset. Räddningstjänst från tre stationer bekämpar nu branden, vars orsak ännu är oklar. Vid 17-tiden uppskattades omfattningen till ungefär 30.000 kvadratmeter, senare uppgavs att den tilltagit i storlek.

Den tjocka röken drar in över Vrinnevisjukhuset och Vilbergen. Sjukhuset har gått upp i stabsläge.

Det är mycket torrt i skog och mark och från och med imorgon råder eldningsförbud i hela Östergötland.

ANNONS